Organizasyon Çalışması, Yetkilerin Netleştirilmesi

Şirketin organizasyon yapısının sağlıklı yürütülmesini sağlamak,
Yetki ve sorumlulukları netleştirmek,
Paylaşılmayan, gün içerisinde iş ile sürekli ertelenen, iletişimin zayıflaması ile işin kalitesini etkileyen sorunların ortaya çıkarılmasını sağlamak,
Amacı ile iş tanımlarının çalışanlar ile görüşülerek yapılması.

Toplantı & Organizasyon Kültürünün Yayılması
Şirket içerisinde şeffaf, hedeflerin ve stratejilerin çalışanlarla paylaşıldığı bir ortamı hayata geçirmek için;

  1. Haftalık Paylaşım Toplantısı
  2. Aylık Hedef Değerlendirme Toplantısı
  3. Birebir Hedef Belirleme ve Değerlendirme Toplantıları’nın organize edilmesi.

Müşteri Memnuniyet Anketi
Müşteri Algısını Yönetmek Amacıyla;
Şirket içerisinde yapılmakta olan faaliyetlere yönelik müşteri memnuniyet anketinin hazırlanması,
Şirket içerisinde bir grubun bu görevi objektif olarak yürütmesinin ve ortaya çıkan sonuçların yönetim ile paylaşılmasının sağlanması.

Eğitim İhtiyaç Analizi
Şirketin eğitim ihtiyacını sağlıklı analiz edebilmek,

Doğru eğitimleri programlayabilmek amacı ile şirkete uygun eğitim programının seçiminin yanı sıra; şirket dinamikleri ve sektöre özel eğitim hazırlamak ve sunmak.

Focus Grup Çalışması
Odak grup çalışması olarak da nitelendirdiğimiz bu yöntemin amacı, belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin eğilimleri, fikirleri, duyguları, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine ve çok boyutlu bilgi edinmektir. Bu yöntemde aynı demografik (yaş grubu, sosyo-ekonomik düzey, marka kullanım alışkanlıkları) özellikler taşıyan 6 ila 8 kişi bir moderator eşliğinde bir araya gelir ve araştırma konusu grup ortamında tartışılır. Moderator, grubu önceden belirlenmiş bir tartışma akışı çerçevesinde grubu yönlendirerek yaklaşık 2 saatlik bir zaman diliminde hedeflenen bilgileri derler.

Focus grup tartışmalarının en önemli avantajı grup içi etkileşimin ve grup dinamiğinin bir sonucu olarak yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Karşılıklı çağrışımın bir sonucu olarak, katılımcılar birbirlerinin zihinlerindeki duygu ve düşünceleri tetikleyerek zengin ve çeşitli bilgi akışı sağlanır.