Eğitim ve Geliştirme !

ÇALIŞMANIN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

• Çalışanın, yapmakta olduğu iş hedeflerine ve  iyileştirmeye açık alanlarıyla ilgili bireysel yetkinliklerine, mesleki bilgi ve becerilerine yönelik gelişimine olanak sağlamak.