İş Değerlendirme !

ÇALIŞMANIN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

• Organizasyondaki görev, yetki ve sorumlulukları daha belirgin duruma getirmek,
• Organizasyon içindeki işlerin birbirleri ile göreceli değerlerini objektif ve sistematik bir şekilde saptamak,
• İş Tanım”larının güncel halde bulunmasını sağlamak,
• Yapılan değerlendirmede “kişi”lerin değil, mevcut hali ile “İş”lerin değerlendirilmesini sağlamak.
• Ünvan- Ücret bağlantısı yerine, iş değeri ile ücret bağlantısının kurularak uygun bir ücret yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
• Piyasa ücret verileri ile şirket ücretleri arasında karşılaştırmalar yaparak politikalar oluşturulmasına katkıda bulunmak.