İş Tanımı !

ÇALIŞMANIN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

•Bir işin içeriği ve diğer işlerle olan ilişkisi hakkında bilgi toplamak,
•Bu bilgiyi analiz etmek, organize etmek
•Sistematik ve tutarlı bir biçimde bilgileri sunarak;
•İşe Alma
•Performans Yönetimi
•Eğitim ve Geliştirme
•İş Değerlendirmeleri’nde yönetim aracı olarak kullanmak.