İşe Alım !

ÇALIŞMANIN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

Şirketin insan gücü ihtiyacının, şirket politika, hedef ve prensipleri doğrultusunda karşılanabilmesi için uygulanacak yöntemleri belirlemek.

  • İşe Alım sürecinin objektif kriterlere dayandırılması
  • İşe uygun elemanların seçiminin sağlanması

KİMLER KATILMALI?

İnsan Kaynakları çalışanları ve yöneticileri