Performans Yönetimi !

ÇALIŞMANIN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

• Çalışanlara, yetkinlikler ve daha önce saptanmış olan bireysel hedefler ile ilgili olarak amirlerinin görüşlerini öğrenebilecekleri ve kendilerinin de bu konulardaki görüşlerini belirtebilecekleri fırsatı yaratmak,
 
• Çalışanlara, sistematik ve sürekli biçimde becerilerinin geliştirilmesi ve performanslarının arttırılması için yol göstermek, öneride bulunmak,
 
• Çalışanlara, kişisel kariyerleri ile ilgili beklentilerini ve görüşlerini açıklayabilecekleri olanağı sistematik şekilde sağlamak,