EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 gün

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

• EQ Farklılık yönetimindeki alanları anlama
• Kişisel farklılıkları yönetebilmek için yaklaşımları öğrenme

KİMLER KATILMALI?

EQ ve iletişim ile ilgili farkındalığını arttırmak isteyen uzman ve yöneticiler

1. GÜN

EQ Nedir ve Nasıl Ölçülür?

•Duyguların Zeka üzerindeki rolü
•Kendi duygularımızı tanımak
•Başkalarının duygularını tanımak
•Duygularımıza Yönelik Uygulamalar

Duygular

•Duygusal İfadeleri Tanıma
•Duyguları Anlama
•Duyguları düzenlemek ve Kontrol Etmek
•Duyguları Etkili olarak kullanmak
•Duygusal Zekanızı Geliştirmek

2. GÜN

Algı

•Algı & Algı Yönetimi
•Ayna & Madalyon Egzersizi
•Anlamak & Algılamak
•Kendi ile barışık olma, kendini sahip olduğu tüm özellikleri ile algılama ve amaca ulaşabilmek için çeşitli yollar deneyebilme,
•Elma egzersizi…