EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

“Becerilerinizi geliştirmek için onların düzeyini bilmeniz gerekir”

İletişimin tüm çeşitlerinde başarılı olmak isteyen ve Etkili İletişim ile farkındalığını arttırmak isteyen uzman ve yöneticiler

KİMLER KATILMALI?

EQ ve iletişim ile ilgili farkındalığını arttırmak isteyen uzman ve yöneticiler

Etkili İletişim ve Önemi

•İletişim
•Etkin Dinleme
•Dinlemenin önündeki Engeller
•Kötü İletişimin Götürdükleri
•İyi iletişimin Getirdikleri
•Sözlü ve Yazılı İletişim Karşılaştırması

İletişim Çeşitleri

•Başka birisiyle yüz yüze
•Bir grupla yüz yüze
•Bilgi vermek
•Telefon kullanmak
•Yazılı iletişim
–Mesajlar,
–Raporlar,
–Tablolar
•Dinleme becerileri
•Geri bilgilendirme
•Sorunları tartışıp karara varmak.
 

İletişim Ölçümleri ve Rol Oyunları