EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 gün
 

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

• Sunum teknikleri becerilerini geliştirme
• Sunum hazırlama ve geliştirme becerilerini edinme
• Etkin öğrenme ortamı için gerekli teknikleri ve yöntemleri tanıma ve uygulama
 

KİMLER KATILMALI?

Şirket içinde ya da müşterilerine sunum yapacak tüm uzman ve yöneticiler

1. GÜN

• Etkin sunum için gerekli olan doğru fiziksel beceriler (gözler, ses, duruş, beden dili)
• Etkili Dinlemenin Sunuma faydaları
• Etkin Sunumların Özellikleri
• Sunum Uygulamaları
• Sunum Teknikleri
• Planlama
• Sunum Rehberi
• Sunumun Hedefi

 

2. GÜN

• Bilgilendirici Sunum
• İkna Edici Sunum
• Soru & Cevap Bölümü
• Baskı Altında Cevap Verme