EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

• Kişisel imaj gelişimine katkı sağlama

• Kurumu en etkin ve doğru temsil etmek için kuralları   yeniden gözden geçirme

KİMLER KATILMALI?

Tüm çalışanlar ve yöneticiler

Kişisel imaj

•  Kişisel imaj
•  Kişisel imajın kurum imajı ile tutarlılığı
•  Sözlü iletişim ve etkili kullanımı
•  Topluluk önünde konuşma incelikleri
•  Sözsüz iletişim (beden dili) ve algılanmalar
•  İnsanları anlamada kullanılan iletişim kodları
•  Yönetici gardırobu
•  Stil, renkler, kumaş seçimleri ve işe uygunlukları
•  Kurumsal giyim ve serbest giyim
•  Profesyonel yaşamda imaj kırıcılar

Kurumsal, toplumsal görgü ve nezaket kuralları

•  Tanıştırma
•  İş toplantıları
•  Telefon ve elektronik iletişim
•  İş yemekleri ve sofra adabı
•  Hediye kültürü
•  Protokol kuralları