EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 gün

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

• Stres kontrolünü öğrenme
• Öfke kontrolünü öğrenme
• Stresi başarıya çevirebilme
• Hayata karşı olumlu ve yapıcı yaklaşım geliştirme
• Eleştiriye karşı olumlu tavır  geliştirme

 

KİMLER KATILMALI?

Gerilimli ve yüksek zaman baskısı olan ortamlarda çalışan uzman ve yöneticiler

1. GÜN

• Hayatımızı zorlaştıran stres kaynakları
• Stres nedir?
• Vücudumuz stres yaşadığımızda nasıl etkilenir?
• Amiriniz ile ne kadar uyumlusunuz?
• Kontrol Odağı Çalışması
• Stres karşısında zamana karşı tepki verecek kişilik yapımızı öğrenmek (testler)
•Videoların İzlenmesi

2. GÜN

• Madalyon Çalışması
• Kişilik özellikleri ve stres
• Solunum kontrolü: “Nefes egzersizi”
• Temel gevşeme tekniği
• Altın yakalı çalışma davranışı ve yürekten adanma
• Nasıl Hayır deriz?
• Etkili insanların yaşam ritüelleri ve sağlıklı yaşam
• Olumsuz Nedir? Olumsuz Eleştiri Nedir?
• Olumsuz olan eleştiriler ile olumluya geçiş
  (diyaloglar ve rol oyunları) Olay ve Objektif
Olay Değerlendirmesi