EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün
 

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

Konuşma yapma tekniklerini öğrenme
Konuşma hazırlama ve geliştirme becerilerini edinme

KİMLER KATILMALI?

Şirket içinde ya da topluluğa konuşma yapacak tüm uzman ve yöneticiler

• Etkin konuşma için gerekli olan doğru fiziksel beceriler (gözler, ses, duruş, beden dili)
• Konuşma çeşitleri
–Bilgilendirici Konuşma
–İkna Edici Konuşma
–Anma Konuşması
•  Konuşma tasarımının temel unsurları
•  Konuşma taslağını oluşturma
•  Çalışma sürecinin planlanması
•  Çalışma metodlarının seçimi
•  Uygulama