EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 gün

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

Nitelikli insan gücünün öneminin tartışılmaz olduğu günümüzde eğiticiler insana yatırımda en önemli rolü oynamaktadırlar. Eğiticinin eğitim vermedeki yetenek ve yetkinliklerinin gelişmesine yönelik olarak, katılımcılara ve kurumların performanslarına katkı artacaktır. Etkin eğitimler verebilmek ve etkin eğitici olabilmek için beceriler güncellenmeli ve geliştirilmelidir. Günümüz rekabet ortamında başarı ve kalıcılık ancak nitelikli insan gücü ile mümkündür. Bunun gerçekleşmesi ise sürekli eğitim ile mümkündür.

Bu program eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilik becerilerini arttırmak, sunum tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

• Öğretim sürecinde, anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, problem çözme, tartışma, uygulamalı alıştırma, yaşanmış örnekler, uygulama, yöntem ve tekniklerden yararlanılır.

• Eğitimcinin sahip olması gereken özellikler, öneriler,
• Eğitime nasıl hazırlanılacağı,
• Eğitimin uygulanış, yönetim ve değerlendirilmesi ile

• eğiticilerin bilmeleri gereken beceri ve yöntemler,

• Sunum teknikleri becerilerini geliştirme
• Sunum hazırlama ve geliştirme becerilerini edinme,
• Etkin öğrenme ortamı için gerekli teknikleri ve yöntemleri tanıma ve uygulama

• Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,
• Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,
• Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,
• Oturma düzenini kavramaları ve beden dilini doğru kullanmaları beklenmektedir.

1. GÜN

•Gelişim Yaklaşımı
•İnsan Faktörü
•Eğitim ve Öğretim Kıyaslaması
•Öğrenme Stilleri
•Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
•Eğilimler Envanteri
•Aktif Kalımı Sağlama
•Beklentilerin Öğrenilmesi

Eğitim İhtiyaç Analizi
Oturma Düzeni
Öğrenmeyi Ölçme

•Etkin sunum için gerekli olan doğru fiziksel beceriler
•(gözler, ses, duruş, beden dili)
•Etkili Dinlemenin Sunuma faydaları
•Etkin Sunumların Özellikleri
•Sunum Uygulamaları
•Sunum Teknikleri
•Sunuşa Hazırlık Safhaları
•Planlama
•Sunum Rehberi
•Sunumun Hedefi
•Açık İletişim Kurma
•Katılımcıları takip etme
•Sunumun Köşe Taşlarını Oluşturma
•Atölye Çalışmaları ve Grup Çalışmaları

2. GÜN

• Bilgilendirici Sunum
• İkna Edici Sunum
• Soru & Cevap Bölümü
• Baskı Altında Cevap Verme