EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

• Performans Yönetiminin etkin yönetilmesine yönelik ipuçlarını almak
• Performans Yönetimini etkin yapabilmek için pratikler geliştirmek
• Performans Yönetiminin kazanımlarına, “kurum, yönetici ve çalışan” olarak sahip olmak

KİMLER KATILMALI?

Performans Yönetiminden sorumlu olan tüm yöneticiler…

Performans Yönetimi nedir?

• Performans Yönetimi ve Orkestra
• Performans Yönetiminin Amacı
• Performans Yönetimi Kazanımları
• Planlama
• Koçluk
• Geribildirim
• Değerlendirme 
• Yönetici Özellikleri

Neden Performans Yönetimi

Neden Performans Yönetimi Yapıyoruz?
Performans Kültürü Yaratmak
Performans Simülasyonu