EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün
 

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

 
İş Hayatımızda; eleman seçiminden, şirketin
 
stratejisine kadar giden karar verme süreçlerimiz içerisinde bizi etkileyen ve yönlendiren faktörlerden/etkilerden arınmak ve farkındalığını kavramak.

KİMLER KATILMALI?

İş Hayatında etkilenmeden doğru karar vermek isteyen yöneticiler

Halo Etkisi Nedir?
Çeşitleri ve bizi etkilediği noktalar
Başarıya giden yolda Yönetim Hataları
Halo Etkisi
İlişki mi, Neden mi?
Performans temelde görecelidir, kesin değil…
Şirketin stratejisi başarıyı getirmek için
 
yeterli mi?
Raporlar ne kadar gerçek…
Yüksek performansı talep etmek ve risk
 
almak…