" Yalnızca bir patron var.    Müşteri. Yönetim Kurulu Başkanından başlayarak herkesi işinden atabilir. Yalnızca parasını başka yerde harcamayı seçerek…"
  SAM WALTON

 

EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün

Amaç:
“İşin amacı müşteri yaratmak ise; “müşteri odaklı” olmak; olmazsa olmazımız…
İşimizin varlığını ve devamlılığını sağlayan müşterilere nasıl odaklanırız, önceliğimiz olduklarını nasıl hissettiririz…

İçerik:

  • Satış Nedir? Pazarlama Nedir?
  • Bir  Yetkinlik Anlatımı: Müşteri Odaklılık
  • Müşteri Odaklılığın Seviyeleri Nedir?
Hazırlık:
  • Müşteri Gruplandırması ve Müşteri Analizleri konularında izlenmesi gereken yolların belirlenmesi

İletişim Kurma - Beden Dili
Sunum

  • Müşteri tipleri, sosyal tavırların belirlenmesi ve müşterilere yaklaşımda püf noktalar

Sorun Giderme

  • Müşteri Şikayetlerini Ele Alma
  • Müşteri İçin Çözüm Üretme

Sonuçlandırma

  • Neden Müşteri Odaklı Olmamız Gerekiyor?
  • Kazan-Kazan Yaklaşımı
Müşterilere göre satış tekniklerinin adımları ve nasıl kullanıldıkları

ROL OYUNLARI & WORKS-SHOP

Kimler Katılmalı?
Müşteri ile temasta bulunan tüm çalışanlar, satış ekibinde yer alanlar ve satış  işinde çalışmak isteyenler…