EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

Kriz ortamında gerçekleşmeyen veya geciken ödemelerin takibinin yapılması, ödemelerle ilgili telefonda ödeme sözü alınması ve bunların gerçekleştirilmesinin sağlanması kurumlarda finansal takip yönüyle ön plana çıkmaktadır.

Kurumlarda öncelikle Finans-Takip ve tahsilat bölümlerinin görev tanımı içinde çalışanların diğer bölümlere göre bilgi, beceri ve yetkinliklerinin daha fazla olması ve bunları hayata geçirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

KİMLER KATILMALI?

Kurumlarda Tahsilat-Satış ve ödemelerle ilgili telefonda görüşme yapan kişi ve bölümler.

Telefonda İletişim

•Telefonda Karşılama
•Telefonda Dinlemenin Önemi
•Telefonda Anlaşılmak
•Telefondaki Kişiye Soru Sormanın Teknikleri
–Açık Uçlu Sorular
–Kapalı Uçlu Sorular
•Deneme Nitelikli Sorular

Telefonda Kontrol

•Telefonda Kullanılması İstenmeyen İfadeler
–İnci Kıran Sözler
–Yastıklar
•Telefonda Duyguları Kontrol Edebilmek
•Müşteriye Profesyonelce Davranmak
–Empati
–Sıcak Karşılama
–Stresi Yansıtmamak
•Telefonda Ses Tonu Yükselen Müşteriler İçin Davranış Şekli
–Kişiselleştirmeme
–Görüşmenin Sorumluluğunu Almak
–Telefonda Sonuca Ulaşmak
•Rol Oyunları
•Vakalar