EĞİTMEN: Hafize KARGI

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 gün

EĞİTİMİN KATILIMCIYA VE ŞİRKETE KATKILARI

Anahtar pozisyonlar için gerekli olan
  yetkinliklerin tanımlayabilme
Seçim kararlarını doğru alabilmek için mülakat
  becerilerini geliştirme
Seçim sürecinin verimliliğinin ve etkinliğinin
  artırılmasını sağlama

 

KİMLER KATILMALI?

İnsan kaynakları uzmanları ve mülakat yapması beklenen tüm yöneticiler

1. GÜN

• Hedefe yönelik seçime genel bir bakış
• Yetkinlikler: başarı hedefleri
• Bilgi toplama metodolojisi
–Veriler
–STAR
• Motivasyonel uyuma yönelik mülakat yapma
• Mülakat kılavuzunun kullanılması
• Takip soruları sorma
• Not alma
• Yakınlık kurma
• Mülakatın yönetilmesi
• Hedefe yönelik simülasyonların kullanılması
• Geribildirim


2. GÜN

• Mülakatlar
• Bilgilerin değerlendirilmesi
• Bilgilerin bütünleştirilmesi
• Uygulamaya yönelik tartışmalar